Λογοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Ειδικη Διαπαιδαγωγηση | Ψυχολογικη Υποστηριξη

Συμβουλευτικη γονεων

 

Το κέντρο πρώιμης παρέμβασης & αποκατάστασης μαθησιακών & αναπτυξιακών δυσκολιών "Το ρόδι" εδρεύει στην περιοχή Ζωγράφου και παρέχει υπηρεσίες για λογοθεραπεία, εργοθεραπεία ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση και συμβουλευτική γονέων. Εξυπηρετεί τις ανάγκες παιδιών και εφήβων από 2 έως και 18 ετών καθώς και των οικογενειών τους.

 

εργοθεραπεία Αξιολόγηση

Προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εποχής, το κέντρο μας προσφέρει δωρεάν την υπηρεσία της αξιολόγησης για παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες στο λόγο και την επικοινωνία, μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία - δυσγραφία), διάσπαση προσοχής – υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ), τραυλισμό, αυτισμό, σύνδρομο Asperger, νοητική υστέρηση, διάφορα σύνδρομα (Down, Williams), διαταραχές συμπεριφοράς κι έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες της λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδικού παιδαγωγικού και ψυχολογικής υποστήριξης-συμβουλευτικής γονέων. Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η ήπια και θερμή προσέγγιση του παιδιού ώστε το ίδιο να αισθανθεί ασφάλεια και άνεση, να γνωρίσει το χώρο, να εξοικειωθεί με τα παιχνίδια και μέσω αυτών να αξιολογηθούν οι διάφοροι τομείς όπου εντοπίζονται τυχόν δυσκολίες. Για τη διαδικασία της αξιολόγησης στις ειδικότητες της λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδικού παιδαγωγικού και ψυχολογικής υποστήριξης χρησιμοποιούνται σταθμισμένα και έγκυρα αξιολογητικά εργαλεία της κάθε ειδικότητας. Ακολουθεί η ενημέρωση των γονέων για τις δυσκολίες του παιδιού και για τη διαδικασία έγκρισης των θεραπειών από τον ασφαλιστικό τους φορέα.

 

εργοθεραπεία Προσχολική ηλικία – δυσκολίες:

Μερικά παιδιά στο νηπιαγωγείο μπορεί να δυσκολεύονται σε ορισμένους τομείς όπως:

Να επικοινωνήσουν με το περιβάλλον και να το κατανοήσουν (αυτισμός, νοητική στέρηση, καθυστέρηση ομιλίας).

Να έχουν συνέχεια και ροή στην ομιλία (τραυλισμός, ταχυλαλία).

Να προφέρουν ορισμένα φωνήματα (δυσαρθρίες),

Να συγκεντρωθούν και να ολοκληρώσουν μία δραστηριότητα (διάσπαση προσοχής – υπερκινητικότητα).

Να γράψουν το όνομά τους (γραφοκινητικές δυσκολίες).

Να μάθουν τους αριθμούς.

Να κόψουν με το ψαλίδι (λεπτή κινητικότητα).

Να παίξουν δημιουργικά.

Να δημιουργήσουν θετικές σχέσεις με τους συνομηλίκους τους.

Αδεξιότητα: Με τον όρο αδεξιότητα επικεντρωνόμαστε σε δυσκολίες εμπλοκής και εκτέλεσης κινητικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών, ελλιπή ισορροπία, συχνά πεσίματα ή ατυχήματα.

Κοινωνικές και συναισθηματικές ελλείψεις καθώς και έντονο άγχος-στρες.

Εκρήξεις θυμού και δυσκολίες στην ακολουθία κανόνων και οδηγιών.

Χαμηλή αυτο-εκτίμηση, υπερβολική συστολή, δυσκολία αποχωρισμού από τους γονείς.

Οι δυσκολίες αυτές δυσχεραίνουν την ομαλή ένταξη του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον και αποτελούν τροχοπέδη στην πρόοδό του εάν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσματικα


λογοθεραπεία Δημοτικό – Μαθησιακές δυσκολίες

(δυσλεξία, δυσγραφία, δυσορθογραφία, δυσαριθμησία).

Ο όρος «μαθησιακές δυσκολίες» καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δυσκολιών. Συνοπτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στους τομείς του οπτικού, ακουστικού, κινητικού ελέγχου καθώς και στην επικοινωνία και στη λογική επεξεργασία πληροφοριών και έχουν σαν αποτέλεσμα τη μειωμένη επίδοση στο σχολείο.
Η δυσλεξία αποτελεί μία ξεχωριστή υποκατηγορία μαθησιακών δυσκολιών και χαρακτηρίζεται συχνά από:
• Δυσκολίες στην ονομασία/ εύρεση λέξεων
• Δυσκολίες επεξεργασίας ήχου
• Ελλιπή ακουστική μνήμη
• Δυσκολία στην εκμάθηση κανόνων
• Περιορισμένο λεξιλόγιο
• Δυσκολία στην κατανόηση κειμένου & στην έκφραση σκέψεων με οργανωμένο και συνεκτικό λόγο
• Δυσορθογραφία και δυσγραφία
• Σύγχυση γραμμάτων ή αριθμητικών συμβόλων
• Δυσκολία ανάκλησης στοιχείων όπως μέρες της εβδομάδας, μήνες του χρόνου, δεξί-αριστερό, πάνω-κάτω, συνειδητοποίηση της ώρας.

Οι παραπάνω δυσκολίες μπορεί να πρωτοεμφανιστούν κατά την ένταξη του παιδιού στο Δημοτικό ή να συνοδεύουν μία προϋπάρχουσα διαταραχή (αναπτυξιακή καθυστέρηση, αυτισμός, νοητική στέρηση, σύνδρομο Down, Williams, ΔΕΠ-Υ, αρθρωτικές – φωνολογικές δυσκολίες, συναισθηματικές – συμπεριφοριστικές διαταραχές).

 

λογοθεραπεία ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Εάν κριθεί απαραίτητη η θεραπευτική παρέμβαση κατόπιν της αξιολογήσεως και της ενημέρωσης των γονέων τότε τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν τη σύσταση και εφαρμογή εξατομικευμένου θεραπευτικού προγράμματος για το κάθε παιδί ή έφηβο ανάλογα με τις ανάγκες του με συχνή συνεργασία των επιμέρους ειδικοτήτων. To κέντρο «Το ρόδι» έχει στη διάθεσή του τις πιο σύγχρονες μεθόδους αποκατάστασης και το προσωπικό του είναι εκπαιδευμένο στην εφαρμογή τους. Mερικές από αυτές είναι:

Pecs (αυτισμός, αναπτυξιακές διαταραχές, σύνδρομο Asperger)

Makaton

TEACCH

Touch and say (πρόγραμμα φωνολογικής καλλιέργειας)

Πρόγραμμα φωνολογικής ενημερότητας (φωνολογικές διαταραχές)

Πρόγραμμα εικονογραμμάτων (μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία)

Social stories Comic stories (σύνδρομο Asperger, συμπεριφοριστικές διαταραχές, αυτισμός)

Συμπεριφοριστική παρέμβαση (ΔΕΠ-Υ, συναισθηματικές, συμπεριφοριστικές διαταραχές, αυτισμός)

Αισθητηριακή ολοκλήρωση

Lidcombe (τραυλισμός)

Εξωτερικά προγράμματα

Ομάδα με αντικείμενο

 

εργοθεραπεία λογοθεραπεία Το Κέντρο Πρώιμης Παρέμβασης και Αποκατάστασης

"Το ρόδι" προσφέρει επιμέρους υπηρεσίες όπως:

Ομάδες κοινωνικοποίησης

Παιγνιοθεραπεία

Θεατρικό παιχνίδι

Υποστηρικτική μελέτη

Ομάδες υποστήριξης γονέων

Πέρα από την έμφαση που δίνουμε στο παιδί, κρίνουμε απαραίτητη και την συνεχή επαφή και επικοινωνία με τους γονείς καθώς και την ενημέρωση τους για την πορεία του προγράμματος, έτσι ώστε να παρέχουμε ολιστική και πλήρη θεραπευτική προσέγγιση. Επιπλέον, κατανοώντας τις ανησυχίες και το άγχος που βιώνουν καθημερινά οι γονείς, είμαστε πάντα διαθέσιμοι και ανοιχτοί στην οποιαδήποτε απορία ή προβληματισμό μπορεί να έχουν. Το προσωπικό μας αποτελείται από πλήρως καταρτισμένους, κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, έμπειρους επαγγελματίες των τομέων της εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ειδικής διαπαιδαγώγησης και ψυχοθεραπείας-ψυχολογικής υποστήριξης-συμβουλευτικής.

 

Ώρες λειτουργίας του κέντρου: Καθημερινές από 9:00π.μ έως 9 :00 μ.μ και Σάββατα κατόπιν επικοινωνίας.

 

λογοθεραπεία

ζωγραφου παγκρατι ιλισια γουδι

εργοθεραπεία

ζωγραφου παγκρατι ιλισια γουδι

 

Keywords: Λογοθεραπεία λογοθεραπεία Εργοθεραπεία εργοθεραπεία Λογοθεραπεία Ζωγράφου Εργοθεραπεία Ζωγράφου